Testin Adı: BAL KULTURU
Sinonim: Bronkoalveoler lavaj kültürü
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar
Sonuç Verme Zamanı: 2 gün sonra 12.00
Numune Türü: Bronkoalveoler Lavaj(BAL), –
Numune Miktarı: NT
Numune Kabı:
Numune Özellikleri: Numune alındıktan itibaren aynı gün içinde mümkün olan en kısa sürede analitik birime iletilmelidir. Şehirlerarası mesafelerden ve laboratuvara ulaştırılması gecikecek olduğunda taşıma besiyeri (Stuart Amies vb.) içinde gönderilir. Beraberinde hücre muayenesi için BAL örneği ayrıca gönderilmelidir. (Tüberküloz yönünden kültür istenip istenmediği dikkatle kontrol edilmelidir.)
Son Numune Kabul Saati: 20:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Kültür
Kullanımı: Akciğer enfeksiyonu etkeni olabilecek mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyonu
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) 2 Gün|Buzdolabı(2-8 °C) 2 Gün
Lab. Kodu: 1573