Testin Adı: ASPERGILLUS ANTIJEN (BAL)
Sinonim: Galaktomannan
Çalışma Zamanı: Çarşamba
Sonuç Verme Zamanı: Ertesi gün 18.00
Numune Türü: Bronkoalveoler Lavaj(BAL), Kapağı açılmadan
Numune Miktarı: 1000 Mikrolitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 11.00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: EIA
Kullanımı: invaziv aspergillus tanısı
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) 14 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 180 Gün|Oda Isısı(20-25 °C) 24 Saat
Lab. Kodu: 2700