Testin Adı: ARİLSÜLFATAZ B, Kart
Sinonim:
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: Absorban Kağıda Emdirilmiş Tam Kan, –
Numune Miktarı:
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Florimetrik
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 5904