Testin Adı: ANTITROMBIN ANTIJEN
Sinonim:
Çalışma Zamanı: Cuma
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 17.00
Numune Türü: Sitratlı Plazma, –
Numune Miktarı: 1000 Mikrolitre
Numune Kabı: Açık Mavi Kapak – 9NCBuffered Citrate %3,2 (0,109M)
Numune Özellikleri: Standart numune hazırlama. Numunenin bulanık olmaması ve partikül içermemesi önemlidir. İleri düzeyde lipemik numuneler partikül içeren ya da mikrobiyolojik olarak kontamine olan numuneler çalışmaya uygun değildir.
Son Numune Kabul Saati: 13:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Nefelometri
Kullanımı: Primer Antitrombin testi olarak önerilen (tarama) Antitrombin aktivitesi sonuçlarında elde edilen anormal bulgunun değerlendirilmesi, Antitrombin aktivitesi ile birlikte kazanılmış ya da konjenital antitrombin eksikliğinin belirlenmesi
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) 8 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 365 Gün
Lab. Kodu: 3360