Testin Adı: ANTITROMBIN AKTIVITE
Sinonim: Anti-trombin III, AT III
Çalışma Zamanı: Cuma
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 17.00
Numune Türü: Sitratlı Plazma, Donmuş (Mutlak)
Numune Miktarı: 1000 Mikrolitre
Numune Kabı: Açık Mavi Kapak – 9NCBuffered Citrate %3,2 (0,109M)|Açık Mavi Kapak – 9NCBuffered Citrate %3,2 (0,109M)
Numune Özellikleri: Venöz kan numunesi açık mavi kapaklı %3.2 sodyum sitrat içermekte olan tüplere alınır. Tüp üretici tarafından bildirilen hacmine kadar doldurulmalıdır. Eksik ya da fazla alınan numunelerin sonuçları etkileyeceği akılda tutularak bu konuya özen gösterilmelidir. Doku tromboplastini tarafından koagülasyonun aktive edilmemesi için numunenin zorlanmadan ve optimum sürede alınması önemlidir. Numune alındıktan sonra tüp yavaşça 5-6 kez alt üst edilir. Numunede pıhtı varlığı gözle kontrol edilir. Trombositten fakir plazma hazırlamak için 1500 G’de 10 dakika santrifüj edilmesini takiben plazma bir pipet yardımı ile dikkatlice hücrelerden ayrılarak plastik bir tüpe alınmalıdır. Kesinlikle dökerek ayırmayınız. Plastik tüpe ayrılan plazma ikinci bir kez 1500 G’de 10 dakika santrifüj edildikten sonra alt kısmında yaklaşık 0.2 mL plazma bırakacak şekilde pipet yardımı ile ikinci bir plastik tüpe ayrılır. Santrifüj işleminin ardından plazma fibrin açısından kontrol edilmelidir. Fibrin içeren numuneler çalışmaya uygun değildir. Ayırma işleminin ardından istenen test/testlere göre en az 0.5 mL olmak üzere tüplere bölünerek gönderilir. 4 saat içerisinde laboratuvarımızda olamayacak numuneler en az -20’C’de dondurulmalı ve transferleri kuru buz ile yapılmalıdır.
Son Numune Kabul Saati: 12:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Kromojenik
Kullanımı: Doğumsal ya da Kazanılmış Antitrombin Eksikilğinin tanısı, tedavisinin takibi
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) 4 Saat|Dondurucu(- 20 °C) 14 Gün
Lab. Kodu: 710