Testin Adı: ANTİ-TİTİN ANTİKOR, BOS
Sinonim:
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: BOS, –
Numune Miktarı:
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: ???
Kullanımı: Miyastenia Gravis (MG) tanısında kullanılır. Titin, çizgili kas antikorlarının ana antijenik hedeflerinden biridir ve anti-titin antikorları MG için ilk basamak tanı testleri negatif olduğunda veya MG’li hastalarda timoma varlığını tararken yararlı olabilir.
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 6689