Testin Adı: ANTİ-ENTEROCYTE ANTİKOR
Sinonim: Anti Goblet Cell Ab FORWARD, Anti-Enterocyte FORWARD
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: Serum, Donmuş (Mutlak)
Numune Miktarı: 2 Mililitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması: MML”in talep ettiği klinik özet/medikal geçmiş formu doldurulmalıdır.
Çalışma Yöntemi: IFA
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri: Dondurucu(- 20 °C) UYGUN
Lab. Kodu: 5578