Testin Adı: ANTI-DNase B
Sinonim: ADNAse B_ Anti Streptodornaz_ Anti-Hyalüronidaz_ Antideoksiribonukleaz B_Anti-Streptokokkal DNAse B
Çalışma Zamanı: Çarşamba
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 17.00
Numune Türü: Serum, –
Numune Miktarı: 1000 Mikrolitre
Numune Kabı: Kırmızı kapak – Düz|Kırmızı kapak – Düz
Numune Özellikleri: Standart numune hazırlama. Numunenin bulanık olmaması ve partikül içermemesi önemlidir. İleri düzeyde lipemik numuneler partikül içeren ya da mikrobiyolojik olarak kontamine olan numuneler çalışmaya uygun değildir.
Son Numune Kabul Saati: 13:00
Hastanın Hazırlanması: Özellik yok
Çalışma Yöntemi: Nefelometri
Kullanımı: Akut ya da geçirilmiş streptokok enfeksiyonunun gösterilmesi
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) 8 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 90 Gün
Lab. Kodu: 2398