Testin Adı: ANGIOTENSIN II
Sinonim: ANJIYOTENSIN II
Çalışma Zamanı: Salı
Sonuç Verme Zamanı: 2-6 hafta
Numune Türü: EDTA’lı Plazma, Donmuş (Mutlak)
Numune Miktarı: 2 Mililitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri: 30 dakika içinde soğuk şekilde santrifüj edilip, plazma uygun bir tüpe ayrılarak hemen dondurulmalıdır.
Son Numune Kabul Saati: 11:30
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: RIA
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri: Dondurucu(- 20 °C) UYGUN
Lab. Kodu: 426