Testin Adı: AMONYAK
Sinonim: NH3_Plazma Amonyak Düzeyi
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı: 4 saat sonra
Numune Türü: EDTA’lı Plazma, Kapağı açılmadan
Numune Miktarı: 900 Mikrolitre
Numune Kabı: Mor Kapak – K2-EDTA
Numune Özellikleri: Tüpler tamamen doldurulmalı ve her zaman sıkı bir şekilde kapalı olarak saklanmalıdır. Numuneler hemen buza koyulmalı ve tercihen 4 °C”de santrifüjlenmelidir. Analizin 20 – 30 dakika içinde gerçekleştirilmesi önerilir. Numunelerin laboratuvarda veya hastanın odasında amonyakla sigara dumanıyla cam eşyalar veya suyla kontaminasyonundan kaçınılması gerekmektedir. EDTA haricinde başka antikoagülanlarla hazırlanan plazma ve serum (pıhtılaşma sırasında amonyak oluşabileceğinden) örnekleri kullanılmamalıdır.
Son Numune Kabul Saati: 18:00
Hastanın Hazırlanması: Numune alma öncesinde sigara içmekten kaçınılmalıdır.
Çalışma Yöntemi: Spektrofotometrik
Kullanımı: Hepatik koma tanısında, yenidoğan metabolik hastalıklarının araştırılması tanı ve takibinde, karaciğer yetmezliği olan hastaların izlenmesinde kullanılır.
Numune Stabilite Özellikleri: Dondurucu(- 20 °C) 21 Gün
Lab. Kodu: 35