Testin Adı: ALL-NGS PANELİ
Sinonim: Akut lenfositer lösemi
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma
Sonuç Verme Zamanı: 28 gün sonra 18.00
Numune Türü: Heparinli ve EDTA’lı Tam Kan, –
Numune Miktarı:
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 12.00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: NGS
Kullanımı: Akut lenfositer löseminin tanı, tedavi ve izleminde önemli yer tutan genetik değişiklikleri saptamak
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 6600