Testin Adı: ALKALEN FOSFATAZ IZOENZIM
Sinonim: Alkaline Phosphatase, Alkaline Electrophoresis
Çalışma Zamanı: Salı
Sonuç Verme Zamanı: 2-6 hafta
Numune Türü: Serum, Donmuş (Mutlak)
Numune Miktarı: 1 Mililitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri: Örnek 0,5 mL’ lik 2 tüpe ayrılarak dondurulmalı ve iki tüp olarak gönderilmelidir.
Son Numune Kabul Saati: 11:30
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Agaroz Jel Elektroforez
Kullanımı: 1- Karaciğer, kemik, bağırsak ve paratiroid hastalıklarının tanı ve tedavisi 2- Serumda artmış alkalin fosfataz (ALP) aktivitesinin doku kaynağının belirlenmesi 3- Yüksek ALP’nin karaciğer ve kemik kaynakları arasında ayrım yapma
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) 7 Gün|Buzdolabı(2-8 °C) 7 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 14 Gün
Lab. Kodu: 620