Testin Adı: ALFA-N-ASETİLGLUKOZAMİNİDAZ, Plazma
Sinonim:
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan, –
Numune Miktarı: 5 Mililitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Florimetrik
Kullanımı: Mukopolisakkoridozların araştırılmasında kullanılmaktadır.
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) 3 Gün|Buzdolabı(2-8 °C) 3 Gün
Lab. Kodu: 5941