Testin Adı: ALFA-GLUKOZİDAZ, Lökosit
Sinonim:
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan, –
Numune Miktarı: 5 Mililitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Florimetrik
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 6187