Testin Adı: ADH (Vazopressin) (Idrar)
Sinonim: ADH, AVP, Antidiuretic Hormone, Antidiüretik Hormon, Arginine Vasopressin, Diabetes Insipidus, SIDAH, Vasopressin
Çalışma Zamanı: Salı
Sonuç Verme Zamanı: 2 gün sonra 18:00
Numune Türü: İdrar, 24 Saat, –
Numune Miktarı: 1400 Mikrolitre
Numune Kabı: 24 saatlik idrar kabı
Numune Özellikleri:  
Son Numune Kabul Saati: 11:00
Hastanın Hazırlanması: Hasta 6 saatlik açlık ve susuzluk halinde olmalıdır.Plazma ADH düzeyini etkileyen birçok faktör (ayakta durmak, ağrı, stres, egzersiz, sigara,çay,kahve, alkol, istirahat) vardır. Ayrıca klorpropamide, tiazid diüretikler vb. bazı ilaçlar da ADH salgısını arttırır.
Çalışma Yöntemi: RIA
Kullanımı: Diabetes insipitus tanısı Psikojenik su intoksikasyonu tanısı Uygunsuz ADH salınımı sendromu tanısına yardımcı olarak
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) 1 Gün|Buzdolabı(2-8 °C) 30 Gün