Testin Adı: ADENOZİN
Sinonim:
Çalışma Zamanı: Cuma
Sonuç Verme Zamanı: 4 gün sonra 18:00
Numune Türü: Absorban Kağıda Emdirilmiş Tam Kan, –
Numune Miktarı:
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 12:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: LC-MS/MS
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri: