Testin Adı: ADENOZIN DEAMINAZ (ADA) V. Sıvısı
Sinonim: ADA
Çalışma Zamanı: Salı
Sonuç Verme Zamanı: 3 gün sonra 17:00
Numune Türü: Vücut Sıvısı, –
Numune Miktarı: 500 Mikrolitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 12:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Spektrofotometrik
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) 7 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 30 Gün
Lab. Kodu: 1406