Testin Adı: ADENOVİRUS DNA PCR
Sinonim: Adenovirüs
Çalışma Zamanı: Salı
Sonuç Verme Zamanı: Cuma saat 18.00
Numune Türü: BOS veya Göz Sıvısı veya Göz Sürüntüsü veya Serum
Numune Miktarı: N/A
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 13.00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Real Time PCR
Kullanımı: Adenovirüs enfeksiyon tanısı
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 5667