Testin Adı: A-N-ASETİLGALAKTOZAMİNİDAZ, Plazma
Sinonim: NAGA
Çalışma Zamanı: 2 haftada bir (Salı)
Sonuç Verme Zamanı: 7 gün sonra 18.00
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan, –
Numune Miktarı: 5 Mililitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 12:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Florimetrik
Kullanımı: Schindler hastalığı tanısı
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) 3 Gün|Buzdolabı(2-8 °C) 3 Gün