Testin Adı: 7-DEHİDROKOLESTEROL, Amniyon sıvısı
Sinonim: Smith-Lemli-Opitz, SLOS, SLO, RSH sendromu, 7-dehidrokolesterol redüktaz eksikliği
Çalışma Zamanı: 2 haftada bir (Pazartesi)
Sonuç Verme Zamanı: 7 gün sonra 18:00
Numune Türü: Amniyosentez Sıvısı, –
Numune Miktarı: 2 Mililitre
Numune Kabı: Sekonder tüp (poliprolen)|Sekonder tüp (polistiren)
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 12:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: GC-MS
Kullanımı: Smith-Lemli-Opitz Sendromu tarama ve tanısında kullanılır.
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) 90 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 90 Gün
Lab. Kodu: 5820