Testin Adı: 5′ NUKLEOTIDAZ
Sinonim: 5NT, 5′-NT, 5’NT, 5NUCL
Çalışma Zamanı: Cuma
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 18:00
Numune Türü: Serum, –
Numune Miktarı: 900 Mikrolitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 13:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Spektrofotometrik
Kullanımı: Hepatobilier hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır. İntra veya ekstrahepatik bilier obstrüksiyonlar, karaciğer maligniteleri, bilier siroz ve gebeliğin son trimesterinde 5’ nükleotidaz (5′-NT) düzeyi yükselir.
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) 1 Gün
Lab. Kodu: 469