Erbayraktar Laboratuvarları, tıbbi laboratuvar hizmetlerinde ulusal ve uluslararası standart veya tanımlanmış test metotları ile hasta bakımını en üst düzeyde sürdürmek için mümkün olan en kısa sürede, ekonomik koşullarda kaliteli hizmeti, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerini esas alarak sürdürmeyi temel politika olarak benimser.

Bu politikayı gerçekleştirmek amacıyla laboratuvar çalışanlarının eğitimlerle sürekli gelişimini sağlayarak tüm faaliyetlerinde kalite yönetim sisteminde yer alan dokümanlara hakim olacağını, titizlikle ve tavizsiz uygulayarak sistemin gerekliliklerini karşılarken, teknik kadro da doğru, kesin ve güvenilir sonuç vermeyi hedeflemektedir. Erbayraktar Laboratuvarı olarak faaliyetleri yürütürken uygulanabilir bütün şartların yerine getirileceğini, çevre kirliliğini önleyerek, çevreyi koruyacağını, üst yönetim tarafından tüm çalışanların yazılı kalite yönetim sisteminin gerekliliklerini karşılayacağını ve buna uygun hareket edeceğini taahhüt etmektedir.

Çevreci kuruluşlar ile iş birliği yapılarak, çevresel gelişmelerin sağlanması, ekolojik çevrenin korunması için atık yönetimine uygun davranmayı taahhüt eder.

Laboratuvar Kalite Yönetim Sisteminin tüm faaliyet ve hizmetlerde uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi tüm çalışanlar ve üst yönetimin sorumluluğundadır.

Erbayraktar Laboratuvarları yönetimi TS EN ISO 9001, 14001 ve 15189 Standartlarının şartlarına uygun olarak oluşturulan Laboratuvar Entegre Yönetim Sistemini uygulamakta ve çalışanların da tam katılımını sağlayarak, Kalite planlarına uygun olarak ürün ve hizmet sunumunu gerçekleştirerek müşteri odaklı çalışmayı, standarda uygun olarak yönetim sistemlerinde sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

Bu anlamda da hasta isteklerini en üst seviyede karşılayabilmek için kalite yönetim bilinci ile kendini ve yaptığı işi sürekli geliştiren iyi eğitimli, konusunda uzman teknik ve idari personelin istihdamını sürdürerek ülkemizde ve yakın çevrede tercih edilen öncü ve referans laboratuvar olmayı amaçlamaktadır.