“Check-up” programı, genel bir sağlık taramasıdır. Sağlıklı bireylerin vücut sağlığının belirli aralıklarla değerlendirilmesi olası hastalıklara erken tanı konmasını ve/veya hastalık oluşmadan önlem alınmasını sağlar. Kendisine ve sağlığına özen gösteren kişiler “check-up” programında faydalanırlar. Kronik hastalıkların bir çoğunda özellikle başlangıç döneminde semptomlar (belirtiler) hafiftir. Bu dönemde hastalara sadece belirtilerle teşhis koymak zor olmaktadır, oysa “check-up” sırasında yapılan testler ve radyolojik analizler, belirti vermeyen veya çok az belirti veren bu hastalıkların tanısının erken konmasına yardımcı olacaktır. Özellikle kanser ve kardiyovasküler gibi yaygın hastalıkların erken teşhisi son derece önemlidir. “Check-up” taramaları sonucunda bu tür hastalıkların erken teşhis edilmesi, tedavi başarısını da artırmaktadır.

Laboratuvarlarımızda “check-up” hizmetleri yaş ve cinsiyet bilgilerine göre sınıflandırılmıştır. Her yaşta “check-up” sırasında yapılması gereken analizler değişmektedir. Deneyimli doktorlarımızın size eşlik ettiği “check-up” programına karar verirken yaş, cinsiyet ve anamnez, aile sağlık öyküsü gibi bilgileriniz yardımcı olmaktadır.

Tüm sonuçlar aynı gün içinde alınmakta ve “check-up” hekimi tarafından değerlendirilmekte ve “check-up” hekimi tarafından takipleri yapılmaktadır.