Portör muayenesine esas laboratuvar analizleri (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2005/9 sayılı genelgesi gereğince) şunlardır:

  • Gaita kültürü (Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir)
  • Dışkının mikroskobik incelenmesi (Entamoeba histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az altı ayda bir)
  • Boğaz ve burun kültürü (Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir)