Klinik laboratuvarcılık alanında önder olan Erbayraktar Tıp Laboratuvarları’nda hasta odaklı bir yaklaşımla test sonuçlarına klinik yorum da katılarak hasta ve doktorlara yararlı bilgiler sağlamak amaçlanmaktadır. Ayrıca klinik laboratuvarcılık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler de sürekli takip edilmekte ve ülkemize kazandırılmaktadır.

En üst düzeyde kalite Erbayraktar Tıp Laboratuvarları’nın her zaman en önemli önceliğidir. Bu hedefe ulaşmak için, eksternal kalite kontrol programları düzenli olarak takip edilmekte, klinik laboratuvar konusunda uluslar arası standardizasyon ve kalite yönetimi konularına özellikle önem verilmektedir.

Klinik laboratuvar testleri  tanı, tedavi, terapötik karar, hastalık durumunun izlenmesi, sağlık durumunun belirlenmesi amacıyla kullanılırlar. Test sonuçlarının hasta yararına kullanılması testlerin tekrarlanabilirliği, tekrar üretilebilirliği ve gerçek değeri saptayabilme dolayısıyla güvenilirlik derecesine bağlıdır.

Başarılı tıbbi bakım ve sağlık hizmetleri için laboratuvarlarımızda yapılan test panellerimiz aşağıda sunulmuştur:

  • Merkez laboratuvarı (Rutin biyokimya, hematoloji ve koagülasyon testleri)
  • Hormonlar
  • Protein kimyası
  • Mikrobiyoloji
  • Moleküler Mikrobiyoloji
  • İmmünoloji
  • Seroloji
  • Özel Kimya / Ezoterik Testler ve metabolizma testleri
  • Moleküler Genetik
  • Kanser Genetiği