Başarılı tıbbi bakım ve sağlık hizmetleri için farklı laboratuvarlarda yapılan test sonuçları birbirleri yerine kullanılabilmelidir. Bu gereksinim farklı laboratuvarlar kadar farklı illerde hatta farklı ülkelerde yapılan test sonuçlarındada aranmaktadır.

Küreselleşme, bireylerin çok sık seyahat etmek zorunda kalmaları, bilişim teknolojisinin hızla ilerlemesi ile bilgiye erişmenin kolaylığı bu gereklilikleri daha da pekiştirmektedir.

Laboratuvar test teknolojisi de aynı hızla gelişmekte; çok çeşitlilikte ve duyarlılıkta ölçüm yöntemleri veya prosedürleri üretilmektedir. Aynı analit için farklı tekniklerdeki bu yöntemlerle yapılan ölçüm sonuçları arasındaki uyumluluğun sağlanması da üzerinde durulması gereken önemli konulardandır.

Tüm bu gereklilikler doğrultusunda; hastalıkların tanısında, hasta ve sağlıklı bireylerin takibinde hekime ve hastaya yardımcı olabilmek amacıyla, yaklaşık 800 laboratuvar testiyle, doğru, hızlı ve güvenilir sonuçlarla hizmetinizdeyiz.